(20 พ.ย. 66) ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ ทักษิณานุปทา ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และวางพวงมาลาถวาย ในวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2566

สโมสรลูกเสือรักษ์เมืองไทย โดย อ.จินตนา เผ่าจินดา,อ.ภาวิน ที่ปรึกษาสโมสรลูกเสือรักษ์เมืองไทย เป็นผู้แทนสโมสรฯ ไปร่วมประกอบพิธีสงฆ์ ทักษิณานุปทา ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และวางพวงมาลาถวาย ในวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
มื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประกอบพิธี

Related posts