(21-23 ต.ค. 66) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝึกผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน /นายกสโมสรลูกเสือรักษ์เมืองไทย และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ กรรมการฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝึกผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
ณ โรงเรียนสมิทธิ์พงษ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม 2566

Related posts