(22 พ.ย. 66) ร่วมต้อนรับ พล.อ.ต.สิทธิพงศ์ ไกรสรรค์ ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเยอรมันนี

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อนนักเร…

Read More