(22 พ.ย. 66) ร่วมต้อนรับ พล.อ.ต.สิทธิพงศ์ ไกรสรรค์ ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเยอรมันนี

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 17 ร่วมต้อนรับ พล.อ.ต.สิทธิพงศ์ ไกรสรรค์
ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเยอรมันนี และประชุมหารือร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม .เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

Related posts