(23 พ.ย. 66) เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “บันทึก นึกอร่อย” มูลนิธิชัยพัฒนา

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา …

Read More