(23 พ.ย. 66) เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “บันทึก นึกอร่อย” มูลนิธิชัยพัฒนา

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการ เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “บันทึก นึกอร่อย”
มูลนิธิชัยพัฒนา โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

สำหรับหนังสือชุดนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานชื่อหนังสือ นับเป็นพระกรุณามหาธิคุณ เป็นอย่างยิ่ง

หนังสือชุดนี้ได้รับการเรียบเรียงโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ นำเนื้อหารายละเอียดมาจาก ท่านผู้หญิง ตันติเวชกุล ผู้เป็นมารดา ที่มีหน้าที่ถวายงานการจัดอาหารเสวยให้แก่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งยังทรงพระชนม์อยู่ และได้รังสรร ปั้นแต่งเมนูอาหารที่ทรงโปรดรวมถึงได้รับการแนะนำจากพระองค์ท่านให้คิดค้นอาหารไทยที่อร่อย และประหยัด รับประทานได้ในทุกครัวเรือน ทำง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
   
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ต่อปวงชนชาวไทยเป็นอย่ายิ่ง ได้รับการสนับสนุนจาก นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ดำเนินการจัดพิมพ์ ในรูปเล่มที่สวยงาม จำนวน 4 เล่ม ต่อ 1 ชุด จัดจำหน่ายชุดละ 1,500 บาท รายได้ทั้งหมด สมทบทุนให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำไปใช้ในโครงการตามแนวพระราชดำริ ต่อไป

 

Related posts