(22 เม.ย. 67) งานแถลงข่าวเปิดตัว #โครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา (ดาราภาพยนตร์)

(30 เม.ย. 67) งานแถลงข่าวเปิดตัว #โครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา (ดาราภาพยนตร์) : : ดร.สุเมธ ตั…

Read More

-(22 เม.ย. 67) งานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา” dailynews.co.th

งานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา” ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูล…

Read More