-(22 เม.ย. 67) งานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา” dailynews.co.th

งานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา”
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ ชัยพัฒนา และพลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา” อันประกอบด้วยภาพยนตร์สารคดี “ก้าวเพื่อชัยชนะ” และแอปพลิเคชัน “ก้าวเพื่อชัยชนะ” ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร
30 เมษายน 2567 17:09 น

https://www.dailynews.co.th/news/3389249/

 

Related posts