..วิชาคน วิชาควาย ..วิชาชีวิตชาวนาไทย เพื่อรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ติดตามชม สารคดี ก้าวเพื่อชัยชนะ ตอน “กาสรกสิวิทย์ คืนวิถึชาวนา รักษาศักดิ์ศรีควายไทย” วันเสาร์ 4 พฤษภาคม นี้ ทางสถานีโทรทัศน์ 9 สถานี สารคดีก้าวเพื่อชัยชนะ ถ่ายทอดเรื่องราว ชัยชนะแห่งการพัฒนา ของมูลนิธิชัยพัฒนา กว่า 36 ปี เพื่อประโยชน์สุข แก่แผ่นดิน ออกอากาศทุกเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 4 พฤษภาคม นี้เป็นต้นไป

..วิชาคน วิชาควาย ..วิชาชีวิตชาวนาไทย เพื่อรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั…

Read More

(4 พ.ค. 67) ติดตามชม สารคดี ก้าวเพื่อชัยชนะ ตอน “กาสรกสิวิทย์ คืนวิถึชาวนา รักษาศักดิ์ศรีควายไทย”

..วิชาคน วิชาควาย ..วิชาชีวิตชาวนาไทย เพื่อรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั…

Read More