(4 พ.ค. 67) ติดตามชม สารคดี ก้าวเพื่อชัยชนะ ตอน “กาสรกสิวิทย์ คืนวิถึชาวนา รักษาศักดิ์ศรีควายไทย”

..วิชาคน วิชาควาย
..วิชาชีวิตชาวนาไทย
เพื่อรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิม
และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ติดตามชม สารคดี
ก้าวเพื่อชัยชนะ ตอน
“กาสรกสิวิทย์ คืนวิถึชาวนา รักษาศักดิ์ศรีควายไทย”

วันเสาร์ 4 พฤษภาคม นี้
ทางสถานีโทรทัศน์ 9 สถานี

สารคดีก้าวเพื่อชัยชนะ ถ่ายทอดเรื่องราว ชัยชนะแห่งการพัฒนา ของมูลนิธิชัยพัฒนา กว่า 36 ปี เพื่อประโยชน์สุขแก่แผ่นดิน

ออกอากาศทุกเสาร์-อาทิตย์
เริ่ม 4 พฤษภาคม นี้เป็นต้นไป

ติดตามชมภาพยนตร์
สารคดี “ก้าวเพื่อชัยชนะ”
ตอน 1 กาสรกสิวิทย์ คืนวิถีชาวนารักษาศักดิ์ศรีควายไทย

เสาร์ 4 พฤษภาคม นี้
ทางสถานีโทรทัศน์ 9 ช่อง
และ ติดตามชมย้อนหลังได้ที่
Application ก้าวเพื่อชัยชนะ

https://drive.google.com/file/d/13ZZu6WbMAs-xABRvEDsEWalNG50kZ-5w/view?usp=sharing

Related posts