(19 พ.ค. 67) ตอนที่ 6 /66 : เรื่องกล้วย ที่ไม่กล้วยเลย I โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู จังหวัดพิษณุโลก | ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค 2567เรื่องราวของกำนันประภาส ตำนานจากอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผู้บริจาคที่ดินให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อจุดประสงค์ในการอนุรักษ์การทำอาชีพผลิตกล้วยตากพันธุ์มะลิอ่อง ของคนบางกระทุ่ม ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน

📣 อาทิตย์นี้ ชวนติดตามชมตอนต่อไปของภาพยนตร์สารคดี “ก้าวเพื่อชัยชนะ” 📽

✨เรื่องราวการน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการบริหารโครงการ จนประสบผลสำเร็จก่อเกิดเป็น “ชัยชนะจากการพัฒนา”

ตอนที่ 6 /66 : เรื่องกล้วย ที่ไม่กล้วยเลย I โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู จังหวัดพิษณุโลก | ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค 2567

📍เรื่องราวของกำนันประภาส ตำนานจากอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผู้บริจาคที่ดินให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อจุดประสงค์ในการอนุรักษ์การทำอาชีพผลิตกล้วยตากพันธุ์มะลิอ่อง ของคนบางกระทุ่ม ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน

Related posts