ภาพยนตร์สารคดี “ก้าวเพื่อชัยชนะ”ตอน 4 ปลานิลจิตลดา ภารกิจ อิ่ม สุข

ถึงวันนี้…กว่า 60 ปีผ่านไป
ปลานิลจิตลดา กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยอย่างไร?

(hearts)ติดตามชมภาพยนตร์
สารคดี “ก้าวเพื่อชัยชนะ”
ตอน 4 ปลานิลจิตลดา
ภารกิจ อิ่ม สุข

(thumbtack)สารคดีก้าวเพื่อชัยชนะ
ถ่ายทอด 66 เรื่องราวของ
ชัยชนะแห่งการพัฒนา
…36 ปี มูลนิธิชัยพัฒนา
เพื่อประโยชน์สุขแก่แผ่นดิน

(hearts)ติดตามชมย้อนหลังได้ที่
Application ก้าวเพื่อชัยชนะ

Related posts