ภาพยนตร์สารคดี “ก้าวเพื่อชัยชนะ”ตอน 3 บ้านเก่าหลังคาใหม่

..ชาน้ำมัน 1 ต้น
สร้างป่าโดยไม่ต้องปลูกป่า
..ชาน้ำมัน
สร้างชีวิตคน ฟื้นชีวิตป่า

(hearts)ติดตามชมภาพยนตร์
สารคดี “ก้าวเพื่อชัยชนะ”
ตอน 3 บ้านเก่าหลังคาใหม่

(thumbtack)สารคดีก้าวเพื่อชัยชนะ
ถ่ายทอด 66 เรื่องราวของ
ชัยชนะแห่งการพัฒนา
…36 ปี มูลนิธิชัยพัฒนา
เพื่อประโยชน์สุขแก่แผ่นดิน

(hearts)ติดตามชมย้อนหลังได้ที่
Application ก้าวเพื่อชัยชนะ

Related posts