สารคดี ก้าวเพื่อชัยชนะ ตอน 2 “ป่าผืนสุดท้ายในแดนพลอย”

…ด้วยความโลภ
มนุษย์จึงทำลายผืนป่า
เป็นป่าเสื่อมโทรม ไร้คนดูแล
ปี 2551 ปฎิบัติการสร้างป่า
จากพื้นดินที่เสื่อมโทรม
…ใช้งานวิจัยนำทาง
เพื่อการดูแลป่าที่ยั่งยืน

(hearts)ติดตามชม สารคดี
ก้าวเพื่อชัยชนะ ตอน 2
“ป่าผืนสุดท้ายในแดนพลอย”

(thumbtack)สารคดีก้าวเพื่อชัยชนะ
ถ่ายทอด 66 เรื่องราว ชัยชนะแห่งการพัฒนา ของ มูลนิธิ
ชัยพัฒนา กว่า 36 ปี เพื่อประโยชน์สุขแก่แผ่นดิน

(hearts)ติดตามชมย้อนหลังได้ที่
Application ก้าวเพื่อชัยชนะ

Related posts