(3-9 มิ.ย. 67) ร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) รุ่นที่ 143

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิ ฯ ร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)รุ่นที่ 143 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-9 มิ.ย.67 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Related posts