(5 ก.ค. 67) ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ แทนการตรวจ ขั้นปฏิบัติการ และประเมินผล

  ผู้แทน สโมสรลูกเสือ วปอ. 3 ท่าน นำโดย พลโท ผศ.ทวี แจ่มจำรัส , พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิร…

Read More