(5 ก.ค. 67) ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ แทนการตรวจ ขั้นปฏิบัติการ และประเมินผล

 

ผู้แทน สโมสรลูกเสือ วปอ. 3 ท่าน นำโดย พลโท ผศ.ทวี แจ่มจำรัส , พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ และดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ แทนการตรวจ ขั้นปฏิบัติการ และประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวุตแบเจ์ 2 ท่อน รุ่นที่ 961 ของนักศึกษาหลักสูตร พตส.14 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567

Related posts