(24 ก.ย. 66) ร่วมพิธี มาติกาบังสุกุล ครบการถึงแก่กรรม 100 วัน และบรรจุอัฐิ คุณแม่กาเหลียว พงษ์ศิริ ผู้เป็นมารดา

 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิ พร้อมครอบครัว
“พงษ์ศิริ” ร่วมพิธี มาติกาบังสุกุล ครบการถึงแก่กรรม 100 วัน และบรรจุอัฐิ คุณแม่กาเหลียว พงษ์ศิริ ผู้เป็นมารดา เมื่อ 24 กันยายน 2566 ณ วัดสุภโสภณ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์