(10 ต.ค. 66) ร่วมบันทึกเทปรายการ รักเมืองไทย ตอน “ครูลูกเสืออาวุโส” ออกอากาศทางช่อง TNN2(784) และทาง YOU TUBE

ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/อุปนายกสโมสรลูกเสือรั…

Read More

(5 ต.ค. 66)  ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เข้าพบและชี้แจง ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ก้าวเพื่อชัยชนะ และโครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

 ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าพบและชี้แจง…

Read More

(24 ก.ย. 66) ร่วมพิธี มาติกาบังสุกุล ครบการถึงแก่กรรม 100 วัน และบรรจุอัฐิ คุณแม่กาเหลียว พงษ์ศิริ ผู้เป็นมารดา

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา …

Read More

(14 ก.ย. 66) ร่วมงานวันสถาปนาสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ เมื่อ 14 กันยายน 2566ณ สโมสรโรงเรียนนายเรืออากาศ

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการมูล…

Read More

(28 ส.ค. 66) ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ เกี่ยวกับสาระสำคัญของการฝึกลูกเสือให้กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมิทธิ์พงษ์

เมื่อ 28 สิงหาคม 2566 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่าง…

Read More

(16 ส.ค. 66) มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบเตียงผู้ป่วย ผ่าน อบต.วังทอง

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบเตียงผู้ป่วย ผ่าน อบต.วังทอง วันที่ 16 สิงหาคม…

Read More

14 มิ.ย. 66 ร่วมงานใน​พิธี​กรรมสวด​ภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ​คุณ​พัชรัช แสงสว่าง ภริยา พล.ท.สุรัต แสงสว่างดำรง

พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนและกรรมการ ร่ว…

Read More

13-18 พ.ค. 66 พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิฯ ศึกษา ดูงานด้านการแพทย์แผนจีน ร่วมกับคณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.ฐาณิญา …

Read More