(22 พ.ย. 66) ร่วมต้อนรับ พล.อ.ต.สิทธิพงศ์ ไกรสรรค์ ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเยอรมันนี

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อนนักเร…

Read More

(20 พ.ย. 66) ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ ทักษิณานุปทา ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และวางพวงมาลาถวาย ในวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2566

สโมสรลูกเสือรักษ์เมืองไทย โดย อ.จินตนา เผ่าจินดา,อ.ภาวิน ที่ปรึกษาสโมสรลูกเสือรักษ์เมืองไท…

Read More

(19 พ.ย. 66) ร่วมบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองแสะ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

พลเอกภุชพงศ์ -ดร.ฐาณิญาพงษ์ศิริ, พลโทวัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช พลตรีศุภชัย พรหมรุ่งเรือง, พลตรีป…

Read More

(10 พ.ย. 66) เข้ารับ การฝึกการช่วยชีวิตผู้ที่หัวใจหยุดเต้นด้วยวิธีการกดหน้าอก ( C P R ) ประกอบการใช้เครื่องมือไฟฟ้า ( A E D )โดยมี พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โครงการจิตอาสา ในพระองค์ ให้การอบรม บรรยายทางวิชาการการฝึก

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน,ดร.ฐาณิญา พงษ์…

Read More

(9 พ.ย. 66) ร่วมเป็นวิทยากร อบรมให้การเยาวชนโครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิชัยพัฒนา

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน /นายกสโมสรลูกเ…

Read More

(21-23 ต.ค. 66) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝึกผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน /นายกสโมสรลูกเ…

Read More

(14 ต.ค. 66) ร่วมเป็นวิทยากร การฝึกผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C. )ณ โรงเรียนวัดท้องไทร

พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/นายกสโมสรลูกเส…

Read More

(14 ต.ค. 66) Clip ร่วมเป็นวิทยากร การฝึกผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C. )ณ โรงเรียนวัดท้องไทร

(14 ต.ค. 66) ร่วมเป็นวิทยากร การฝึกผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C. ) ณ โรงเ…

Read More

(10 ต.ค. 66) ร่วมบันทึกเทปรายการ รักเมืองไทย ตอน “ครูลูกเสืออาวุโส” ออกอากาศทางช่อง TNN2(784) และทาง YOU TUBE

ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน/อุปนายกสโมสรลูกเสือรั…

Read More